Do Škachova dne zbývá
78 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
64 dnů
Vzdělávací akce pro dentální hygienistky a stomatology se koná v Divadle U Hasičů, Římská 45, Praha 2

26. 2. 2019

Do Škachova dne zbývá
78 dnů
Do termínu přihlášení zbývá
64 dnů

Prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc

*23. 1. 1916              +29. 1. 2001

Motto
Nic z toho dobrého a krásného cos učinil se neztratí. Vše zůstane. 

Prof. Škach se narodil v Praze a vyrůstal v Libni. V roce 1935 maturoval na reálném gymnasiu a zapsal se ke studiu na lékařské fakultě.

Po uzavření vysokých škol po 17.11.1939 až do konce července 1943 pracoval jako lékárenský laborant. V období od 1.8.1943  do 15.8.1945 byl asistentem  závodního lékaře v ambulatoriu továrny Philips. Po skončení 2. světové války dokončil studia na LF v Praze a promován byl 18. ledna 1946. Po promoci nastoupil vojenskou prezenční službu a byl přidělen na interní oddělení okresní nemocnice v Čáslavi. Zde působil až do 14. 4. 1947.

Celkem 53 let (od 15. 4. 1947 až do konce září 2000) pracoval na II. stomatologické klinice 1. LF UK  v Praze, kde byl v roce  1949 jmenován odborným asistentem. 

Dizertační práci obhájil v roce 1959, habilitován byl na základě své odborné práce o povlaku jazyka v roce 1961, v roce 1975 dostává titul doktora věd.

V roce 1991 byl Doc. MUDr. Miroslav Škach DrSc. jmenován vysokoškolským profesorem.

Prof. Škach napsal celkem 113 vědeckých publikací a byl vedoucím autorského kolektivu při vzniku dvou významných celostátních reeditovaných učebnic Parodontologie a Onemocnění ústní sliznice, v kterých potvrdil svoji roli zakladatele moderního oboru v tehdejším Československu.

Pokud je možné vyzdvihnout významné rysy jeho osobnosti tak, jak si jej pamatují všichni jeho žáci, pak je to především systematičnost, všestrannost, optimismus, kulturnost a jeho smysl pro humor.

Jako bývalý spolupracovník prof. Škacha osobně vnímám potřebu připomínat jeho osobnost odborné veřejnosti zubních lékařů, parodontologů i dentálních hygienistek a děkuji všem pracovníkům Soukromé VOŠ zdravotnické pro dentální hygienistky v Sekaninově ulici v Praze za to, že od roku 2010 pravidelně organizují na počest prof. Škacha odborné setkání.  

MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Partneři

SVOŠZ pro dentální hygienistky
SVOŠZ pro dentální hygienistky
JPS je hlavním partnerem pro rok 2018
JPS je hlavním partnerem pro rok 2018
Divadlo U Hasičů
Divadlo U Hasičů
ADH ČR
ADH ČR
Pierre Fabre Oral Care
Pierre Fabre Oral Care